Leefbaar VarsenareMet de bevolkingsgroei van de laatste jaren in Varsenare, de uitbouw van Varsenare-Noord en tal van gerealiseerde en op stapel staande inbreidingsprojecten wordt de nood aan een specifiek mobiliteitsbeleid niet alleen wenselijk, maar stilaan ook noodzakelijk.

Met een aantal buurtbewoners hebben we daarom de handen in elkaar geslagen om aan de slag te gaan met een concreet stappenplan en niet te blijven hangen in dromen en waanideeën. We verenigden ons onder de naam Leefbaar Varsenare. ‘Mobiliteit’ is het eerste onderwerp inzake de leefbaarheid van onze dorpskern dat we wensen aan te snijden.

Wij zijn als groep positief en volstrekt onafhankelijk ingesteld. Wij voelen zeer sterk aan dat er grote kansen gemist zijn in het verleden waardoor we op mobiliteitsvlak nu sterker hadden kunnen staan als centrum. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat we met concrete voorstellen die gedragen worden door een grote groep van inwoners en andere betrokkenen sterker staan en dat kan alleen maar helpen om de zaken samen met de overheden verder uit te werken en te realiseren.

We hebben een duidelijke zone afgebakend om eerst te bekijken. Deze zone omarmt het centrum  van Varsenare en omvat het ganse gebied binnen de Legeweg - De Manlaan – Gistelsesteenweg – Nieuwenhovedreef – Oudenburgweg – Schoolstraat - Westernieuwweg.

Mobirise


Hiervoor zouden wij graag uw mening kennen over hoe u de leefomgeving en meer specifiek de  mobiliteit binnen Varsenare ervaart. Welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, … De informatie die we zo verzamelen willen we als basis & richtingaanwijzer gebruiken om na te denken over de knelpunten. 

Inzake timing is het de bedoeling na de zomerperiode aan de slag te gaan met de resultaten van de  enquête en dan duidelijk de splitsing te maken tussen ‘kortetermijnoplossingen’ en ‘langetermijnvisie’. 

We wensen de resultaten van het onderzoek bekend te maken vanaf september 2019. Blijf op de  hoogte via onze website en onze facebookpagina. 

Alvast heel erg bedankt om wat tijd vrij te maken om onze enquête in te vullen. Uw mening en inzichten zijn bijzonder waardevol en belangrijk voor de toekomst van ons dorp! 

Tot slot kunnen geëngageerde vrijwilligers zich nog steeds melden om zich aan te sluiten bij onze  werkgroep. Contacteer ons per mail LeefbaarVarsenare@gmail.com

Het Leefbaar Varsenare Team.

De Brabander Andy , Hoste Filip, Igodt Brecht, Sierens Servaas

Mobirise

The page was started with Mobirise