Leefbaar Varsenare

css templates

Leefbaar Varsenare Mobiliteit Extra Info :

Artikel rond eerste concrete voorstellen
Het nieuwsblad
30 december 2019

Artikel rond eerste concrete voorstellen KW
27 december 2019 

Artikel rond aankondiging resultaten op kermis
Brusch Handelsblad 13 september 2019

Artikel rond actie schoolstart
KW 2 september 2019

Artikel rond actie schoolstart
Het nieuwsblad 2 september 2019

Artikel rond Leefbaar Varsenare - Brugsch Handelsblad
2 augustus 2019

Extra Info Renovatie Popstaelstraat
juli 2015

Extra Info Cijfers verkeersintensiteit
juli 2015

Artikel rond Mobiliteit Varsenare - Het Nieuwsblad
23 januari 2014

Websites

Verslagen gemeenteraadscommissie verkeer 

VAtlas der buurtwegen (lagen toevoegen - historische kaarten) 

Alles over trage wegen (statuut, procedures,…)

Ouders van Verongelukte Kinderen